Namn: Putte

Ålder: ca 2 år

Övrigt: Väldigt försiktig

Namn: Stina

Ålder: f 2021

Övrigt: