Namn: Putte

Ålder: ca 2 år

Övrigt: Lite försiktig men ändå nyfiken

Namn: Rafaela

Ålder: ca 2 år

Övrigt: Lite försiktig