Namn: Ziva

Ras: Blandras

Ålder: 2 år

Övrigt: En mellanstor hund som behöver lite tid att lära känna dig.